Celtic Spirit spiritualiteit, Natuurreligie, Keltische festijnen, Volle en nieuwe maan rituelen


Ga naar de inhoudsopgave

Beltaine

Jaarwiel

Tijd: 30 april
Andere namen: Meiavond, Meifeest
In de Wicca wordt het feest op 30 april meestal aangeduid als Beltaine. Soms weet men nog te vertellen dat de Engelse naam May Eve is en dat het op de vooravond van mei werd gevierd omdat de Kelten hun dag begonnen op de vooravond, bij het invallen van de duisternis. Dat klopt allemaal, maar toch is Meiavond, zoals het feest hier in Nederland werd genoemd, niet een uitsluitend Keltisch feest. De hele Middeleeuwen door is het feest overal in Europa gevierd, ook in de Germaanse streken. En ook de Germanen begonnen de nieuwe dag bij het invallen van de duisternis.


Meiavond was een feest waaraan vrijwel iedereen deelnam. De meifeesten hebben langer dan de andere hun heidense oorsprong behouden en tot in deze eeuw werd er nog overal in Europa rond een meipaal gedanst en over vuren gesprongen. In Zuid-Limburg is deze traditie blijven bestaan en ook elders in het land ziet men steeds vaker de meiboom opnieuw verschijnen, soms als toeristische attractie, maar toch duidelijk voldoend aan een behoefte de groeikracht in de natuur te vieren. Er waren tot in de twintigste eeuw Meigilden, geleid door een Meigraaf, die in de nacht van 30 april op 1 mei een boom uit het bos haalden en op het dorpsplein of vr het stadhuis neerzetten.. Jonge mannen zetten die nacht een kleine boom of tak in de tuin van de geliefde. Zo'n tak werd een liefdemei genoemd. Nog beter was natuurlijk als de geliefde zin had om het Meifeest 's nachts in het bos te vieren. Er werd dan meestal een Meibruid gekozen en men danste gezamenlijk om de meiboom of zonderde zich af in het bos. De Meibruid vertegenwoordigt Moeder Aarde als verleidelijke, vruchtbare vrouw. De Meibruidegom is de Vegetatiegod die de bloesems bevrucht.
Meiavond is net als het Lentefeest een vruchtbaarheidsfeest, maar hier gaat het meer om het nieuwe leven dat zich voor onze ogen ontwikkelt: een overvloed aan witte bloemen, het graan dat net boven de grond uitkomt, de eerste groenten, die onder glas geteeld worden. Het gaat daarbij met name om de bevruchting. Door het Christendom werd de meimaand uitgeroepen tot Mariamaand waarbij men probeerde de verering van de Heidense vruchtbaarheidsgodin om te buigen naar een verering van de Heilige Maagd. Toch verloochende de Meikoningin of Meibruid die in veel meifeesten werd rondgereden haar heidense oorsprong niet, al werd ze vaak gekerstend tot pinksterbruid.
Het vieren van Beltaine
Het Meifeest was vanouds een landbouwfeest, bedoeld om het moment in de jaarcyclus, waarbij de verschillende gewassen worden bevrucht, te begeleiden. Nog steeds voltrekt dit wonder van de bevruchting zich elk jaar voor onze ogen en nog steeds hebben we de mogelijkheid hier door een ritueel vorm aan te geven.
Zoals ook bij de andere jaarfeesten is gezegd, gaat het er niet om dat de natuur zonder ons haar werk niet kan doen. Ook als we het Meifeest niet vieren zal de natuur zich in haar zomerkleed hullen en vrucht dragen. Toch is een meifeest mr dan alleen een dankzegging voor de te verwachten overdaad. Door de levenskracht te prikkelen kunnen we enerzijds de natuur een beetje stimuleren en anderzijds kan deze levenskracht ons helpen een aantal zaken in onszelf of onze omgeving een goede wending te geven. Hoe vaak nemen we niet iets ter hand en zetten het in gang, maar laten het daarna verwateren en doodbloeden? Het Meifeest kan worden benut om dergelijke zaken net het duwtje te geven dat ze nodig hebben, zodat de plannen alsnog vruchten zullen afwerpen.
Het Lentefeest is een moment om bepaalde zaken nieuw leven in te blazen. Het Meifeest is een moment om dat leven vorm te geven. Als je, bijvoorbeeld, tijdens de Lente hebt besloten vrijwilligerswerk te gaan doen om je medemensen te helpen, is nu het moment om te kiezen voor een bepaald soort vrijwilligerswerk en te zoeken naar een organisatie waarbij je je wilt aansluiten. Als je jarenlang gegevens hebt verzameld over een bepaald folkloristisch gebruik in je omgeving is nu misschien het moment om te besluiten er een artikel over te schrijven of contact te zoeken met iemand die iets mr met je gegevens kan doen dan ze in een la laten liggen.Home Page | Jaarwiel | Godinnen | Maanrituelen | The Mabinogion | Kaarten | ogham | bomenritueel | evp | pendelen | Dromen | Entiteiten | wicca | Chants | Div Healing | Foto`s | contact | Link page | QR code | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu