Celtic Spirit spiritualiteit, Natuurreligie, Keltische festijnen, Volle en nieuwe maan rituelen


Ga naar de inhoudsopgave

Tarot

Kaarten

Tarotkaarten kunnen als een spiegel, een katalysator werken om innerlijke processen op gang te brengen. In onze cultuur weet men vaak niet zo goed raad met irrationale toegangen tot zichzelf. Sommige mensen doen de kaarten af als bijgeloof of zelfs als 'duivels'. Je moet leren de taal van de symbolen te verstaan, tarotkaarten hebben het vermogen gevoelens te kanaliseren en ze kunnen je de kans bieden een hoger of universeler inzicht te ontwikkelen.

Het onderscheid tussen winnen en verliezen, tussen succes en falen vervaagt als je je leven als een reis door de tijd kunt beschouwen. Tarotkaarten kunnen een spiritueel proces op gang brengen en je helpen je eigen wijsheid naar boven te laten komen.


Ze kunnen ons inzicht verschaffen over ons eigen en andermans handelen. In ieder van ons schuilt wel een MagiŰr of een Hogepriesteres. Wie zoekt is rijp voor het antwoord..

Deze antwoorden vind je in de tarot symbolisch weergegeven. De voorstellingen die op de kaarten worden gebruikt, zijn zo universeel dat interpretaties vanuit zowel het christendom, als ook de kabbala en het hindoe´sme mogelijk zijn. Maar ook vanuit bijvoorbeeld astrologie en numerologie.

Symbolen beleef je, je wordt erdoor gegrepen en meegenomen, als het goed is dringen ze in ons diepste wezen door. Onze ziel 'denkt' in beelden, en op deze manier wordt onze ziel gevoed. Het doel van de tarot is ook niet zozeer het voorspellen van de toekomst, maar vooral om inzicht te krijgen in onze eigen, vaak ingewikkelde levenspatronen.

Voor het duiden van de kaarten zouden we vooral op onze eigen beleving en intu´tie af moeten gaan. Geen enkele kaart is op zichzelf slecht of goed. Bekers vijf bijvoorbeeld (een kaart van de kleine Arcana) betekent echt niet altijd teleurstelling. En De Ster (XVII grote Arcana) is niet alleen maar 'een goede kaart'.

Er zijn geen eenduidige duidingsbegrippen te geven, je moet een kaart altijd bekijken in de context van je vragen (en eventueel in de context van een hele legging). Datgene wat 'het toeval' ons brengt, zou een aanzetting moeten zijn tot een productieve zelfbezinning.

Tarotkaarten bevatten slechts beelden, en beelden en symbolen bevatten altijd een persoonlijke en een aan de situatie gebonden component. De Dood (XIII grote Arcana) bijvoorbeeld, jaagt veel mensen angst aan, maar voor mij persoonlijk is het wel een mooie kaart. Het laat me zien dat de tijd rijp is om ergens afscheid van te nemen om zo weer ruimte te maken voor iets nieuws. De Dood zie ik dus als een symbool om iets af te handelen of los te laten.

Ik denk dat het belangrijk is de tijd te nemen om een kaart op je in te laten werken, en daarbij kun je best gebruik maken van alle duidingen en interpretaties die anderen al op papier (of op internet) hebben gezet, maar vergeet niet dat het toch altijd gaat om jouw waarneming, jouw ervaring.

Elke kaart spreekt voor zichzelf en bij iedere nieuwe beschouwing kan dat op een andere wijze zijn. Sta open voor de boodschap, ontspan je, en concentreer je op je vraagstelling.

Vraag jezelf af waar de kaart je aan doet denken, aan welke gebeurtenissen en voorstellingen herinneren ze jou? Welke ervaringen heb je eerder met deze kaart gehad? Welke belevenissen verbindt je met de afzonderlijke op de kaart weergegeven symbolen?

Met welke figuur identificeer je jezelf? Vanuit welk perspectief kijk je naar de afbeelding? Welke boodschap zie je zelf in de kaart? Kun je deze boodschap plaatsen in een groter verband? De spontane, persoonlijke interpretatie kan gezichtspunten opleveren die op een heel ander niveau liggen dan wat ik hier schrijf, of anderen ergens anders vertellen. En dat is maar goed ook!


Er zijn ongelooflijk veel Tarot spelen in de handel, de ene nog mooier dan de ander (zie bij de Tarot deck verzameling). EÚn van de meest gebruikte decks is de Waite Tarot, die in 1909 voor het eerst verscheen bij de Londense uitgever Rider.

Het is belangrijk dat -wanneer je op dit vlak je nog een beginner bent- je kaarten gebruikt waarvan de afbeeldingen een duidelijke indicatie van de betekenis geven. Een kaart die alleen vijf zwaarden toont is voor iemand die net begint niet te duiden. Kaarten met een verhalende illustratie zijn gewoon makkelijker te begrijpen.

Het Keltischkruis

Dit is waarschijnlijk de meest bekende en tevens een van de oudste methodes voor het leggen van tarotkaarten en wordt soms ook wel Zonnekruis genoemd. Het is een universeel legpatroon wat in principe voor alle soorten vraagvormen geschikt is. Het toont de trends, werpt een nieuw licht op de achtergonden en maakt het mogelijk zicht op oorzaak en gevolg te krijgen. Nadat je voor jezelf je vraag helder hebt geformuleerd trek je blind tien kaarten die je in volgorde van het trekken zo neerlegt als hiernaast aangegeven:


De eerste twee kaarten tonen waarom het gaat. De eerste kaart geeft ons de uitgangspositie, de tweede kaart laat zien wat er nog bijkomt, wat de eerste kaart "doorkruist".

Deze twee kaarten tonen de bewuste en onbewuste niveaus. De derde kaart geeft aan wat je in relatie tot je vraag al helder is, het rationele gedeelte. De vierde laat zien wat er onbewust ook meespeelt.


De vijfde kaart gaat terug in de tijd en laat het recente verleden zien. Dit kan een aanwijzing zijn over de oorzaken van het probleem. De zesde kaart is de eerste kaart die naar de nabije toekomst verwijst, naar wat als eerste te gebeuren staat.


De zevende kaart toont de houding van de vraagsteller, hoe deze er tegen aan kijkt. De achtste kaart laat zien welke invloed anderen in deze hebben, meer algemeen gezegd staat deze kaart voor de omgeving.


De negende kaart weerspiegelt onze angsten en verwachtingen, de kaart van hoop en vrees. De tiende kaart geeft net als de kaart op positie zes een vooruitzicht op de toekomst, maar dan voor de langere termijn.Home Page | Jaarwiel | Godinnen | Maanrituelen | The Mabinogion | Kaarten | ogham | bomenritueel | evp | pendelen | Dromen | Entiteiten | wicca | Chants | Div Healing | Foto`s | contact | Link page | QR code | Sitemap


Submenu:


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu